Decizii importante pentru români, pe masa Guvernului
Autor: Delia Gheață | 10 aug 2022, 09:23
O listă foarte lungă de proiecte
O listă foarte lungă de proiecte
Proiectele de acte normative care au fost înscrise pe agenda ședinței de Guvern de astăzi. 

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului privind asistenţa financiară nerambursabilă (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru soluţii inovatoare privind bunurile publice globale, semnate la Bucureşti la 19 iulie 2022

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Planului de restructurare operaţională a Societăţii ROMAERO S.A. pentru perioada 2022-2031

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de informare toxicologică

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internațional Braşov-Ghimbav"

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu strada Prahovei (Azuga)"

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea din Fondul de intervenţie la dispoziţiaGuvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, a unei sume necesare pentru executarea în regim de urgenţă a unor operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea şi a altor lucrări specifice în vederea înlăturării stării de risc cauzată de situaţia hidrologică critică actuală

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precum şi de către instituțiite şi structurile aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea sau unităţi la care ministerul îndeplineşte atribuţiile pe care statut român le are în calitate de acţionar şi termenele de păstrare aferente acestora

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei autonome ,,Monetăria statului", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului cu termenele de clasificare aferente

10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 22,8774 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lui în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita, actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Harghita, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K.Constantinescu", precum şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare

14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa

15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ARTEXIM

16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru trecerea imobilului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al judeţului Maramureş

17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 3204 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Maramureş, Sibiu, Mureş, Mehedinţi şi Tulcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Dolj, Olt, Timiş, Gorj, Mehedinţi, Hunedoara, Bacău, Bihor şi Buzău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - unităţi teritoriale subordonate în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-unităţi teritoriale subordonate

22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul General de Aviaţie şi unităţile subordonate

23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie ,,Alexandru loan Cuza"

24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea aspectelor tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem pilot, precum şi a celor privind operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică

25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,HeliPol”

Citește și Deciziile zilei pentru români, în şedinţa de Guvern de miercuri, 3 august

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ştiri Recomandate

Nivelul de radiații din România. Anunțul făcut de CNCAN

Măsurătorile efectuate în România confirmă valori...

Crește numărul beneficiarilor de ajutor social

Numărul beneficiarilor de ajutor social (venit minim...

Salariile bugetarilor trebuie să fie publicate azi

Până azi, 30 septembrie, toate instituțiile statului sau...

Putin pune 112 miliarde de dolari într-o pușculiță secretă

Rusia va ascunde scopul a aproape un sfert din...

Crossuri externe