Execuţia bugetară. Guvernul, decizie privind limita creditelor bugetare. Cheltuielile de personal, în creştere
Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării:
Palatul Victoria
Palatul Victoria
Pe agenda de joi a Guvernului se află şi un memorandum privind stabilirea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pe luna iunie 2024.

Din analiza execuției bugetare pe primele patru luni ale anului, se remarcă faptul că la nivelul ordonatorilor principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale au fost încheiate angajamente legale în sumă de 285 mld. lei, respectiv 34,55% din total aprobat și au fost efectuate plăți în sumă de 209 mld. lei, reprezentând 36,53% din prevederile anuale. În Anexa nr. 1 la prezentul memorandum este prezentată execuția bugetară la nivelul fiecărui ordonator principal de credite în parte.

Potrivit execuției bugetare la trimestrul I al anului 2024, nivelul deficitului bugetar pe primele trei luni ale anului este de 2,06% din produsul intern brut. Din analiza execuției bugetare pe primele patru luni al anului la nivelul ordonatorilor principali de credite, supunem atenției următoarele:

La nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat se remarcă o execuție mai mare raportat la prevederile anuale la următoarele titluri de cheltuieli bugetare: titlul 10 „Cheltuieli de personal” (34,69%), titlul 40 „Subvenții” (40,64%), titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” (37,52%), titlul 57 „Asistență socială” (41,31%), titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020” (57,85%), titlul 59 „Alte cheltuieli” (49,90%), titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”(38,41%) și titlul 71 „Active nefinanciare” (40,20%).

În ceea ce privește plățile la cheltuielile de personal, în perioada următoare acestea vor cunoaște o creștere comparativ cu media lunară a cheltuielilor aprobate în buget, ca urmare a aplicării prevederilor actelor normative care au reglementat acordarea de majorări salariale pentru anumite categorii de personal din sectorul bugetar, respectiv etapa a 2-a majorărilor salariale reglementate pentru personalul din educație și sănătate, precum și intrarea în plată începând cu luna mai a majorărilor salariale acordate pentru personalul din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională.

De asemenea, la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat, execuția pe primele 4 luni reprezintă 39,03% din bugetul aprobat pe anul 2024, iar în cazul bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, execuția este de 42,16% din prevederile anuale.

Cu privire la cheltuielile la titlul 57 ”Asistență socială”, atât la nivelul bugetului de stat cât și la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat, acestea au înregistrat la nivelul lunii aprilie o execuție superioară perioadei anterioare, în condițiile plății anticipate a drepturilor de pensie și a unor drepturi de asistență socială, în contextul sărbătorilor de Paște, se arată în nota de fundamentare a memorandumului.

În ceea ce privește execuția de 57,85% a titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020”, reamintim faptul că trebuie realizată închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2014-2020.

De asemenea, în luna aprilie s-au înregistrat plăți mai mari la titlul 59 ”Alte cheltuieli”, cauzate de plata de către Ministerul Finanțelor a 1,68 mld lei, reprezentând titluri de despăgubire emise de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, a căror plată a fost suspendată până în luna aprilie, conform art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, mai scrie în document.

 

Schimbările propuse

 

1. Aprobarea limitelor pentru credite de angajament și credite bugetare pe luna iunie 2024 pentru ordonatorii principali de credite finanțați de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, și pentru structurile cu personalitate juridică prevăzute la art. 80 alin. (2) din Legea nr. 304/2022, cu modificările ulterioare, conform Anexelor la prezentul memorandum.

În aplicarea prevederilor alin. (2) ale art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023, cu modificările și completările ulterioare, limitele de credite de angajament și credite bugetare pentru luna iunie 2024 nu includ:

 sume pentru titlurile 30 „Dobânzi”, 80 „Împrumuturi” și 81 „Rambursări de credite”;

 transferurile de echilibrare către bugetele de asigurări sociale prevăzute în bugetele Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și a Ministerului Sănătății. Limitele lunare de credite bugetare s-au stabilit ținând cont de execuția preliminată a cheltuielilor la nivelul lunii aprilie, factorii specifici activității curente și de investiții a ordonatorilor de credite, precum și propunerile de limite formulate de către aceștia.

Limitele lunare de credite de angajament s-au stabilit ținând cont de nivelul planificat pe semestrul I al cheltuielilor de capital aprobat prin buget pentru ordonatorii de credite, a prevederilor bugetare aprobate pentru derularea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și rambursabile, factorii specifici activității curente și de investiții a ordonatorilor de credite, precum și propunerile de limite formulate de către aceștia.

La aceste naturi de cheltuieli ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale și structurile cu personalitate juridică prevăzute la art. 80 alin. (2) din Legea nr. 304/2022, cu modificările ulterioare, pot angaja credite de angajament și utiliza credite bugetare în limita prevederilor bugetare anuale și trimestriale aprobate.

2. Modificarea limitelor lunare prevăzute în Anexe se realizează conform alin. (6) al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023, cu modificările și completările ulterioare, prin memorandum aprobat în Guvernul României, la solicitarea ordonatorilor de credite, în cazuri temeinic justificate și numai pe bază de documente justificative din care să reiasă:

a) angajamentele legale ale ordonatorilor de credite;

b) încadrarea plăților în categoria plăților restante sau a arieratelor;

c) încadrarea în alte situații temeinic justificate de ordonatorii de credite.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

DC Media Group Audience

Ştiri Recomandate

Foate firmele, obligate să accepte plata cu cardul

Începând cu 16 iunie, Legea 406/2023 impune firmelor,...

Revolut se pregătește să vândă multe acțiuni, înainte de IPO

Compania are în vedere să vândă acțiunile, în valoare de...

Noi beneficiari ai normei de hrană. Modificare a OG 26/1994

A fost depusă la Senat o propunere legislativă pentru...

Dan Vardie: "Mașinile diesel nu mai au viitor"

Dan Vardie, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi...


pixel