Vechimea în muncă, accesibilă de angajați în Revisal. Cum pot face acest lucru
Autor: Oana Pavelescu | 30 noi 2022, 15:55
Angajații vor avea acces la propriile lor date din Revisal
Angajații vor avea acces la propriile lor date din Revisal
Conform hotărârii Guvernului 1164 care a intrat în vigoare la finalul lunii septembrie 2022, angajații au dreptul să acceseze datele lor din Revisal.

Astfel, hotărârea stabilește procedura de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal), a modalități de generare și descarcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în munca și/sau specialitate.

Procedura prin care se poate accesa baza de date din Revisal

Hotărârea prevede că:

”Art. 2. – (1) În vederea asigurării accesului online al salariatului sau fostului salariat la registrul general de evidență a salariaților, denumit în continuare registru, cu privire la activitatea desfășurată în baza contractului/contractelor individual/e de muncă, precum și pentru generarea și descărcarea unui extras din registru, salariatul sau fostul salariat ori un împuternicit al acestuia se poate prezența pentru obținerea numelui de utilizator și a parolei, după caz, la:

a) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul sau domiciliul;

b) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară/și-au desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului;

c) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.
(

2) Salariații/Foștii salariați care dețîn semnătură electronică calificată, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei, se pot adresa prin e-mail, utilizând această semnătură, inspectoratelor teritoriale de muncă prevăzute la alin. (1).
 
Art. 3. – (1) Obținerea numelui de utilizator și a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente:
 
a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, conform modelului din anexă la prezența procedura;
b) cartea de identitate, în original sau scanată, pentru situația prevăzută la art. 2 alin. (2);
c) procura specială, pentru cererile formulate de persoană împuternicită, în original sau duplicat de pe actul original”.
Apoi 
 
Art. 5. – Vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnătură olografă sau, după caz, semnătură electronică calificată, care atestă activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de angajator.
 
Art. 6. – (1) Până la data achiziționării noului sistem informatic care va permite salariaților/foștilor salariați accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze la solicitarea scrisă a acestora un extras din registru în termen de cel mult 15 zile de la dată înregistrării solicitării.

(2) Pentru extrasul prevăzut la alin. (1), inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe tariful reglementat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii, referitor la eliberarea de certificate cu informații extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecției Muncii.
 
Model de cerere
 
Către

Inspectoratul teritorial de muncă ..........................................................

Subsemnatul(a), ................................................., legitimat(a) cu C.I. seria ...... nr. .............., CNP .................., domiciliat(a) în județul ....................., localitatea ......................, str. ................... nr. ........, bl. ........, sc. ....., ap. ......., având calitatea de salariat/fost salariat la societatea ...................................., cu sediul în ............................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, solicit numele de utilizator și parolă/schimbarea numelui de utilizator și a parolei necesare pentru accesarea Registrului general de evidență a salariaților.

Numele și prenumele ...........................................................

Semnătură ..........................................................

Dată ..........................................................

__________________________________________

Citește și:

Adeverința de vechime în muncă. Modificări recente - Document

Începând din anul 2011 Cărțile de muncă au fost desființate iar evidența vechimii în muncă a salariaților a început să fie completată de către angajatori în soft-ul Revisal sau Registrului general de evidență a salariaților.

Recent, s-a oficializat o lege prin care se dorește ca adeverințele de vechime în muncă să poată fi descărcate online direct de către salariați din Revisal însă această nouă reglementare se va pune în aplicare abia în 2025.

Simplificarea birocrației și digitizarea cu adevărat a instituțiilor statului este amânată sub diverse pretexte, am putea spune, iar vechimea în muncă în continuare rămâne o bătaie de cap pentru români mai ales atunci când au nevoie de aceste adeverințe pentru întocmirea vechimii în muncă.

Adeverința de vechime în muncă se eliberează în trei situații după cum reiese din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

1. Eliberarea automată de către angajator. Angajatorii sunt obligați să elibereze automat, la încetarea contractului individual de muncă, o adeverință de vechime în muncă, se arată în HG 905. Concret, salariatului trebuie să i se dea o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, dar și un extras din Revisal.

2. Eliberarea la cerere de către angajator. Totodată, orice actual sau fost salariat poate cere oricând, de la angajatorul său, o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate (după cum rezultă din Revisal și din dosarul personal) ori un extras din Revisal (datat și certificat pentru conformitate). Documentul trebuie emis de către angajator în cel mult 15 zile de la data solicitării.

3. Eliberarea de către inspectoratele teritoriale de muncă. Mai precis, se poate apela la această variantă atunci când salariatul cere angajatorului un extras, iar acesta nu-l poate elibera. Astfel, inspectoratele eliberează extrasul din Revisal, din care să rezulte activitatea desfășurată la angajator, în calitate de salariat, în cel mult 15 zile de la data solicitării. Citește mai mult AICI

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ştiri Recomandate

Până la ce nivel va coborî inflaţia în 2023. Prognoza BCR

BCR a revizuit în jos prognoza de inflaţie pentru...

Cutremurele din Turcia au scumpit barilul de petrol

Prețurile la țiței sunt susținute pe un trend ascendent...

Câte locuințe din România sunt asigurate la cutremur

Cutremurele devastatoare din Turcia sunt un bun moment...

Cele mai căutate joburi în ianuarie 2022

Candidaţii aflaţi în căutarea unui loc de muncă au...

Vouchere sociale 2023. Când se virează următoarea tranșă

Voucherele sociale de 250 de lei se vor acorda și în...

Criză în lanțul de aprovizionare cu muniție a Ucrainei

Lupta Ucrainei împotriva invaziei declanșate de Rusia...

Florin Jianu: 2023 trebuie să fie anul relansării economice

Anul 2023 trebuie să fie anul relansării economice, iar...

Crossuri externe