Deciziile zilei pentru români, în şedinţa de Guvern de miercuri, 3 august
Autor: DCBusiness Team | 02 aug 2022, 19:56
Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 3 august 2022.

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menținerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere
2.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare - Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 19 mai 2022
4.    PROIECT DE LEGE privind statutul cadrelor militare

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ


1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii "Luceafărul" României, semnat la Bucureşti, la 27 iunie 2022
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgentă pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2022
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al Municipiului Bucureşti
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR" S.A., trecerea acesteia în domeniul public al comunei Berchişeşti, judeţul Suceava, precum şi modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR" - S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova, Timişoara, Braşov, Iaşi şi Constanţa pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reacordarea recunoaşterii caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigaţii sau a părţilor de amenajări de irigaţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 şi C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la IPJ Cluj şi DJI Cluj (UM 0603)”
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naționale
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române", prin Administraţiile Bazinale de Apă Buzău - Ialomiţa şi Crişuri
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău- Ialomiţa
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 – 2023
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022 – 2023
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Timiş, Argeş, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Vrancea, Constanţa şi Buzău din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor părţi din imobilul 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Uniunii Scriitorilor din România asupra acestor bunuri imobile, urmată de transmiterea imobilelor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al comunei Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea desfiinţării bazei sportive "Complexul Sportiv Stadionul Tineretului", situată în municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă nr. 9, judeţul Dolj, aflată în domeniul public al judeţului Dolj şi administrarea Consiliului Judeţean Dolj
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, pentru modificarea anexei nr. 43 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi cu privire la scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil retrocedat persoanelor îndreptăţite
25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

IV.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii negocierii Acordului între Guvernul României, Guvernul Georgiei, Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Turkmenistanului privind înfiinţarea şi operaționalizarea "Rutei internaţionale de transport Marea Neagră - Marea Caspică" (Ruta)
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea constituirii unui grup de lucru pentru modificarea şi completarea legislației aplicate în transportul feroviar public de călători, în vederea utilizării unui "Sistem integrat, bază de date unică şi furnizare de informaţii privind serviciul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători"
3.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2022 şi 2023 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
4.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum de aprobare a cadrului de analiză a cheltuielilor publice si a temei analizei în domeniul sănătate, în perioada 2022-2023
5.    MEMORANDUM cu tema: Stabilirea oportunității repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societăţii CUPRU MIN S.A. Abrud rămas după deducerea impozitului pe profit
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Bahrain privind cooperarea în domeniul militar

V.    PUNCTE DE VEDERE


1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 21 iniţiative legislative


NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/tbzy 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ştiri Recomandate

Seulul a lansat primul său autobuz fără şofer

Seulul a lansat vineri prima sa linie de autobuz...

Polonia comandă două nave de spionaj de la Saab

Producătorul suedez de armament Saab a anunțat vineri un...

Deficitul bugetar a urcat la 3,37% din PIB, după 10 luni

Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,37%...

BMW îşi dublează investiţiile în Ungaria. Suma este uriașă

Constructorul auto german BMW AG a decis să îşi dubleze...

Tesla recheamă zeci de mii de autoturisme

Tesla recheamă în service aproape 81.000 de mașini...

Jaguar Land Rover reduce producția în Marea Britanie

Jaguar Land Rover va reduce producția de vehicule în...

OUG pentru angajări la stat și salarii majorate cu 50 %

Guvernanții își majorează lefurile cu 50% din salariul...

Compensarea muncii suplimentare în zilele de sărbători

Codul muncii stabilește că muncă suplimentară se...

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 7,85% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se...

Curs valutar. Moneda națională urcă față de euro

Moneda naţională s-a apreciat, vineri, în raport cu...

Crossuri externe