Şedinţă de Guvern, 23 iunie. Proiecte importante pentru români - anunţ oficial
Autor: DCBusiness Team | 22 iun 2022, 20:20
Foto: Gov.ro
Foto: Gov.ro
Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 23 iunie 2022.

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2021
2.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind Cooperarea în Domeniul Industriei de Apărare, semnat la Varșovia, la 03 martie 2022
4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr .17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
5.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătății
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism in România

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Acordului de contribuţie dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru derogarea de la prevederile art. 5 alin. (1^3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernul nr. 1031/2020
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 Ia Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR" S.A., trecerea acesteia în domeniul public al oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureș, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1134/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti, din judeţul Argeş
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 250/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II - DN 11 - DN 13 ", pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum de legătură între municipiul Oradea şi comuna Sânmartin", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea ,,Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca, precum şi înscrierea unor bunuri imobile - clădiri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universităţii ,,Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare şi a grupurilor de lucru pentru descentralizarea competenţelor
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun mobil aflat în domeniul public al statului, în administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" din Bacău
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 403 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de investiţii în cazarma 659 Craiova"
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2801 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei GAL Valea Dunării Sudolt, judeţul Dolj, ca fiind de utilitate publică
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de transmitere a acestora integral sau parţial, după caz, în domeniul public al municipiului Caracal, judeţul Olt
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Asigurare Logistică Integrată, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea casării
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale pentru anii 2020, 2021 şi 2022
25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la proiectul "Programul regional pentru Europa de Sud-Est" al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
26.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
27.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii şi a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila


IV.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Întreprinderea măsurilor şi demersurilor legale în vederea actualizării procedurilor de lucru interne şi revizuirii legislaţiei naţionale cu impact asupra jaloanelor şi ţintelor din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), în scopul reducerii termenelor de emitere a avizelor/autorizaţiilor necesare implementării reformelor şi investiţiilor
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii ,, Luceafărul" României
3.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei Albiţa rutier, pe sensul de intrare în România

V.    INFORMĂRI


1. INFORMARE privind localităţile în care sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor parţiale pentru primar şi consiliul local


VI.    PUNCTE DE VEDERE


1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative

 

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/snYD 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Se cere închiderea celui mai mare câmp gazifer din Europa

Șeful Shell Olanda consideră că guvernul Țării de Jos ar...

Cum vă ajută ChatGPT să vă planificați vacanța

Recomandări de hoteluri, rezervări de bilete......

Noua ordine mondială și ce înseamnă BRICS

Acronimul a început ca un termen oarecum optimist pentru...

Grevele din Franța scumpesc gazele în Europa

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au...

România va ajunge la 34% surse de energie regenerabilă

România şi-a asumat ca surse de energie regenerabilă o...

Crossuri externe