OUG pentru angajări la stat și salarii majorate cu 50 %
Autor: Oana Pavelescu | 25 noi 2022, 11:02
Guvernul majorează lefurile bugetarilor cu 50%
Guvernul majorează lefurile bugetarilor cu 50%
Guvernanții își majorează lefurile cu 50% din salariul de bază pentru că vor lucra la proiectele din PNRR.

Printre argumentele invocate în expunerea de motive se spuen chiar că aceste măsuri sunt necesare ”pentru a asigura o bună gestionare din punct de vedere al judiciozităţii cheltuirii banului public a tuturor investiţiilor cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi pentru a asigura un aparat de lucru suficient de adecvat care să asigure atingerea în termen a celor 507 jaloane, este necesară adoptarea unui regim de salarizare similar celui aferent implementării politicii de coeziune”.

Printre motivele invocate se numără și cunoașterea limbilor străine căci ”indeplinirea sarcinilor și atribuţiilor persoanelor care gestionează investiţiile și reformele aferente PNRR presupun comunicarea constantă cu serviciile Comisiei Europene responsabile de gestionarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, comunicare ce presupune şi rezolvarea unor solicitări de clarificări în timp real”.

În expunerea de motive se mai explică și faptul că: ”Pe cale de consecinţă, imposibilitatea retenţiei personalului înalt calificat va conduce la o instabilitate a aparatului tehnic la nivelul coordonatorilor de reforme şi investiţii, ceea ce va genera în mod inevitabil la întârzieri în atingerea jaloanelor în termenele asumate, întârzieri care la rândul lor ar face imposibilă respectarea calendarului privind depunerea cererilor de plată către Comisia Europeană”.

Vezi mai jos modificările şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Art. I - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 16, alineatele (1), (8) şi (10®) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă prevăzut la art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.

(8) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art.l7 alin.(l)-(2^) şi demnitarilor, cu excepţia funcţiilor de preşedinte/vicepreşedinte al consiliului judeţean şi primar/ viceprimar.

(10^) Condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) şi eriteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, precum şi în implementarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

2. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaţionale, pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu până la 50%.

(2) Personalul din cadrul Direcţiei pentru Coordonarea Agenţiilor de Plăţi, prevăzut la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionareaAgenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizareaAgenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, precum şi personalul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu până la 50%, în limita alocării bugetare.”

3. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2^), cu următorul cuprins:

„(2^) Personalul prevăzut la art. 4 alin.(l) şi art.5 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu până la 50%.”

4. La articolul 17, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Majorarea prevăzută la alin. (1), (2) şi (2^) se acordă în baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

(5) Majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare prevăzută la alin. (1), (2) şi (2^) se acordă numai în perioada cât persoana îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la alin.(l), (2) şi (2^).”
5. La articolul 17, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Majorarea prevăzută la alin.(2^), cumulată cu majorările prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz, nu poate depăşi procentul maxim de 50% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare.

(7) Personalul Corpului controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor, care derulează activităţi, în baza fişelor de post, constând în asigurarea conformităţii reglementărilor legale în domeniul controlului financiar preventiv, precum şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat la ordonatorii de credite care gestionează fonduri europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezidenţă, beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 25%, în raport cu timpul efectiv alocat activităţilorîn acest domeniu, în baza criteriilorstabilite prin ordin al ministrului finanţelor, pe perioada desfăşurării acestor activităţi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ştiri Recomandate

Economia mondială nu se îndreaptă spre recesiune (FMI)

Fondul Monetar Internaţional a prezentat marţi o...

Gazprom se va retrage din consorțiul grec Prometheus Gas

După cum a declarat partea elenă, este un ”divorț de...

Prăbușire istorică pentru cipurile de memorie

Despre sectorul cipurilor de memorie se știe că are...

Prețul litiului a explodat, spre bucuria Chinei

Marii producători de litiu din China sunt pe cale să...

Card energie. Se simplifică modul de folosire al acestuia

În data de 08 decembrie 2022 a intrat în vigoare...

Crossuri externe