Excepții de la carantină
Autor: DCBusiness Team | 29 mai, 18:47
Excepții prin Hotărârea CNSU
Excepții prin Hotărârea CNSU
Persoanele exceptate de la măsura carantinei.

Pentru cetățenii străini și apatrizi care sosesc în România din țările terțe se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile indiferent de zona în care este încadrată țara din care sosesc, cu următoarele excepții:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în
România;
b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente
medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau
test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile
anterior intrării în țară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care
au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară;
c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea
rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
d) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat
cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de
transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu
mijloace proprii);
e) persoanele care vin în România din țările/teritoriile de risc epidemiologic dar
care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive,
într-una sau mai multe țări/teritorii fără risc epidemiologic;
f) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă
autorizată mai mare de 2,4 tone precum și conducătorii autovehiculelor pentru
transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului;
g) conducătorii auto prevăzuți la lit. f), care se deplasează în interesul
desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență,
indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
h) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii
de locomotivă şi personalul feroviar;
i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație
interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiția asigurării
de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional şi a
echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de
la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
j) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări,
conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară,
dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;
Pagina 3 din 4
k) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe
sau agenții pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc
raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național;
l) persoanele care intră în România pentru activități de utilizare, instalare,
punere în funcțiune, mentenanță, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile
medical, științific, economic, apărare, ordine publică şi securitate națională,
transporturi, precum şi persoanele care desfășoară activități profesionale specifice în
domeniile menționate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu
beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor
internaționale;
m) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe
diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de
reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic
şi Consular al României şi posesorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, precum
şi membrii familiilor acestora;
n) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții
sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive
internaționale care organizează aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști
acreditați la aceste competiții;
o) sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul
țării ca urmare a participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor
naționale și urmează a-și relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimați, cu
condiția ca aceștia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;
p) echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul
României în baza unui contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară,
dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc
cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care
călătoresc cu mijloace proprii);
q) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore
de la intrarea pe teritoriul tării;
r) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie,
returnate în procedură accelerată;
s) angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează
deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor
contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării
pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum și un
document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial
semnat;

Ştiri Recomandate

Lovitură după lovitură. ROBOR, imposibil de stăvilit

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se...

Crossuri parteneri
Crossuri parteneri
DCMedical.ro
DCMedical.ro
DefenseRomania.ro
DefenseRomania.ro
StiriDiaspora.ro
StiriDiaspora.ro
DCNews.ro
DCNews.ro
Spectacola.ro
Spectacola.ro